Aralin 20: “Paglakas ng kalakalan at ang pag-usbong ng mga bayan at lungsod”

pagsasaka

“Pagtuklas ng bagong pamamaraan ng pagsasaka”

 • Naimbento ang bago at mas mabigat na araro gawa sa bakal. Naiiba ito sa dating magaan na araro sapagkat mas malalim ang nagagawa nitongpaghagod sa lupa. Pinalitan ng mga kabayo ang mga baka bilang hayop na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Ang baka ay malaki at malakas subalit mabagal. Mas maliit ang kabayo subalit mas maraming nagagawasapagkat ito ay mabilis. Ang mga latian na malapit sa dalampasigan tulad ng belguim at Netherlands ay tinayuan ng mga dike. Ito ay upang makontrol ang tubig, patuyuin ang lupa, at madagdagan ang lupang sakahan.

populasyon

 “Pagtaas ng populasyon”

 • Domami ang bilang populasyon ng madagadagan ang produksyon ng pagkain. Tinataya na sa pagitan ng 1000 at 1550 C.E., ang populasyon ng kalurang Europe ay tumaas ng 40 porsyento. Ibig sabihin mula 30 milyon noong 1000, ang populasyon ya naging 42 milyon.

 kalakalan

 “Pag-unlad ng kalakalan” 

 • Ang dagadag na ani ng pagkain at pagtaas ng bilang ng populasyon ay tumulong sa pag-unlad ng kalakalan sa Europe. Ang mga taong umails sa manor ay nakahanap ng hanapbuhay sa pakikipagkalakalan at paggawa ng mga kagamitan.Halimbawa: sila ay maaaring gumawa ng sapatos o magluto ng tinapay. Ito ay ipagbibili nila at ang perang kapalit nito ay gagamitin nila upang bumili bg pagkain sa manor.

bayan

“Pag-unlad ng mga bayan”

 • Ang bayan o town ay isang uri ng pamayanan na ang ikinabububhay ay kalakalan. Lumago ang mga bayan sa tulong ng kalakalan. Lumakas naman ang kalakalan dahil sa pag-usbong ng mga bayan. Umusbong din ang bayan sa tabi ng mga kastilyo. Nahikayat ang mga mangangalakal na magpahinga malapit sa kastilyo lalo pa at nagkakaloob ng proteksyon ang lord. Marami ring bayan ang umusbong sa pangpang  ng mga ilog s apagkay ang mga ito ay daanan ng mga kalakalan. Maaarin ring umusbong ang mga bayan sa tabi ng monastery. Nagtayo ng pamayanan ang mga mangangalakal malapit ditto upang tustusan ang iba’t ibang pangangailangan ng maraming dibotong nagpupunta sa monasteryo.

“Buhay sa mga bayan”

 • Ang mga bahay sa bayan noong middle ages ay gawa sa kahoy at magkakalapit. Madilim ang loob nito. Mrumi at mabaho ang mga bahaypati ang mga paligid saqapagkat nakakalat ang basura at dumi ng tao at hayop sa kalye o kaya sa palikuran sa likod ng bahay.Ang mga daan ay madilim, makitid, paliko-liko at walang palitada.

burgher

“Ang bourgeoisie”

 • Ang bayan sa panahong ito ay tinatawag na burgh. Ang mag taong nagtayo ng kainlang tirahan ditto ay karaniwang tinatawag na burgher. Ang mga Burgher ay kakaiba sa tradisyunal na paghahait ng lipunanbatay sa kanilang ginagawa. Hindi sila lord na may ari ng lupa at nakikidigma. Iba rin sila sa oari na nagdarasal at sa magbubukid na nagtatanim. Sa bayan, maaaring umangat ang apngkaraniwang tao sa lipunan. Yaman at hindi kapanganakan ang batayan ng pagkakakilanlan.Kadalasan, higit na mayaman pa ang mga mangangalakal kaysa mga dugong bughaw.

fair

“Ang mga fair”

 • Ang mga fair ay nagsisilbing tagpuanng mag mangangalakal mula sa ibat ibang bahagi ng Europe. Ang mag fair ay kapakipakinabang sa nga lord sapagkat nagbigay ang mga ito ng karagdagang kita sa kanila galling sa up ang lugar, buwis, at multa. Ang mga fair ay iba sa lingguhang apmilihan sapagkat ang mga ito ay malaking pagtitipon taon-taon.

salapi

“Ang paggamit ng salapi”

 • Isang uri ng mangangalakal ang nakilahok sa mag fair bilang money changer o taga palit ng salapi. NAgtayo sila ng kubol kung saan pinapalitan nila ang salapi ng isang rehiyon ng katumbas na halaga ng salapi ng isa pang rehiyon. Nang lumaon inihahabilin narin ng mga tao ang kanilang pera sa mga tagapagpalit na ito upang ingatan. Natuto narin ang mga tagapagpalit na magpautang ng salapi at maningil nang may interes.

samahan

“Ang sistemang guild”

 • Marami sa mga naninirahan sa bayan ay sumli sa guild. Ang guild ay samahan ng mga taong nagtratrabaho sa magkatulad na hanapbuhay.

merchant

“Ang Merchant Guild”

 • Ang mga unang guild at binalangkas ng mga mangangakal. Nagpatayo sila ng mga bulwagang pinagdarausan ng pulong tungkol sa mga detalye ng kanilang negosyo. Kontrolado ng guild ng mga mangangalakal ang lahat ng kalakalan sa bayan. Dahil sa kanilang yaman, lubhang naging mahalaga ang merchant guild o guild ng mangangalakal sa pamahalaang bayan.MInsan ginampanan nila ang papel bilang mag pulis na naglalaan ng proteksyon.Maaari rin nilang impluwensyahan ang mga lord na alisin ang toll o bayad ng mga daan sa mga lupain nito.

craftsmen

“Ang Craft Guild”

 • Ang bawat craft o kasanayan  ay may sariling guild. Halimbawa ang mga karpintero, barber, panadero, sastre at iba pang hanapbuhay ay may sariling guild. Anga sinumang hindi kasapi ng guild ay hindi maaaring gumawa ng produkto na ginagawa ng nasabing guild.
 • Proseso ng Pagiging Master Craftsman.- Sa panahong ito, nakatira ang apprentice sa bahay ng craftsman habang hinahasa ang kanyang kasanayan sa paggawa ng isang produkto. Bagamat hindi siya tumatanggap ng bayad para sa kanyang trabaho, ang kanyang pagkain at damit ay tinutustusan ng master craftsman. Kung tapos na kanyang pag-aaral, itnuturing na syang journeyman kung saan maaari na siyang tumanggap ng bayad sa trabaho.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: